Pohled z ulice 01

2 domy

Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
Studie 2023

Jde o návrh 2 bytových domů, spojených v jeden urbanistický celek. První dům umisťujeme rovnoběžně s rušnou ulicí tak, aby tvořil uliční čáru charakteristickou pro danou lokalitu a zároveň tvořil bariéru pro klidový polosoukromý vnitroblok.
Druhý dům je umístěn rovnoběžně se železnicí a svoji východní fasádou je v přízemí propojen s prvním domem. Budova je z důvodu stoupajícího terénu osazena o půl patra výše. Hlavní rezidenční objekty svým tvarem do písmene L ohraničují polosoukromý vnitroblok s dětským hřištěm a ohništěm. V severní části areálu je umístěno parkování v krytém carportu a nekrytá stání na terénu.

První dům
V prvním nadzemním podlaží budovy jsou umístěné kryté nevytápěné garáže pro 11 aut, sklepní kóje pro všechny byty, technická místnost a společná kočárkárna. Druhé a třetí nadzemní podlaží obsahuje 17
bytových jednotek (standard 1kk, 2kk, 3kk a 4kk). Dům je navržen jako chodbový s byty orientovanými na jihozápadní a severovýchodní fasádu. Směrem do vnitrobloku mají byty navrženy lodžie. Na jihozápadní fasádě, kde není předpoklad pobytového využití, jsou navrženy jen mělké balkony.

Druhý dům
V prvním nadzemním podlaží se nachází 4 byty se samostatnými vstupy, předzahrádkami a soukromými zahradami. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny byty orientované na jižní fasádu. Dům je navržen jako pavlačový, se společnou komunikací na severní fasádě.

Oba domy obsahují oboustranný výtah a jsou plně bezbariérové. Bezbariérové propojení funguje i mezi oběma budovami. Oba domy mají jednoduchý, tradiční tvar se sedlovou střechou tak, aby svým charakterem zapadly do historického okolí širšího centra města.

vnitroblok, ulice
Zpevněné plochy jsou uvažované z velkoformátové betonové dlažby. Ve středu vnitrobloku je travnatá plocha s jednoduchými herními prvky určenými pro menší děti a ohniště. Prvky jsou navrženy tak, aby posílily komunitní charakter.

Autoři