Výsledky hledání pro klíčové slovo: urbanismus

Více

Zastavovací studie Bystřice Západ

Bystřice, bytový dům, rodinný dům, urbanismus, územní plán, územní studie, veřejný prostor

Urbanistická struktura je navržena především s ohledem na obytnost lokality s ambicí eliminovat nepříznivé akustické dopady silniční dopravy. Jádro oblasti tvoří blok bytových domů s poloveřejnými dvory, které sousedí se stávajícími bytovými domy podél ulice Nová. Blok bytových domů je obklopen prstencem parcel pro rodinné domy, které navazují na individuální zástavbu u sportovního areálu a […]

Více

Bytové domy Rychnov nad Kněžnou

2020, bytový dům, novostavba, Rychnov, urbanismus

Projekt obytného souboru v Rychnově navazuje na územní studii širší lokality, kterou jsme zpracovali v roce 2017. Zvláštní důraz je kladen na urbanismus a uspořádání území, které se řídí zásadami hierarchie a strukturou prostoru, veřejnými prostranstvími a efektivitou využití území. Cílem je vytvořit kvalitní a příjemné prostředí s vlastní identitou při respektování ekonomických požadavků investora. Ve vybraných částech […]

Více

Obytný soubor Kvíčovice – Špalíček

2019, bytový dům, náves, obytný soubor, rodinný dům, urbanismus, Vesnice

Pro obec Kvíčovice jsme zpracovali studii zástavby na místě statku v centru sídla, který obec před několika lety v dezolátním stavu koupila a odstranila. Navržené objekty tvoří špalíček a vymezují veřejné prostranství u křižovatky naproti Obecnímu úřadu. V Kvíčovicích v vyroste dvojice dvojdomů, samostatný rodinný dům a malá bytovka. Naším cílem bylo navrhnout zástavbu citlivou […]

Více

Náměstí Strakonice

2018, rekonstrukce, soutěž, Strakonice, urbanismus, veřejný prostor

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME K WEBOVÉ PREZENTACI… Soutěžní návrh na dostavbu náměstí ve Strakonicích.

Více

Územní studie Benešov “Nad Mariánovicemi”

2019, Benešov, urbanismus, územní studie, veřejný prostor

Výstavbou obytné lokality Mariánovice v sousedství řešeného území došlo ke vzniku oddělené části města a uzavření segmentu volné krajiny mezi urbanizovaná území s odlišnými charaktery. Územní studie se zabývá spojením obytné lokality Mariánovice s městem a doplnění dalších vazeb. Stávající územní plán navrhuje území funkčně využít pro průmysl a skladování, přičemž tyto rozsáhlé plochy výroby […]

Více

Územní studie Benešov “Za nádražím”

2019, Benešov, urbanismus, územní studie, veřejný prostor

Území dnes vytváří neprostupný blok mezi centrem města a parkem zámku Konopiště na jeho periferii. Atraktivitu lokalitě dodává blízkost centra města, sousední železniční stanice a s ní související snadná dostupnost Prahy. Atraktivita místa může být v budoucnu ještě posílena realizací stanice na Vysokorychlostní trati. Uvažovaný časový horizont transformace je 30 let, v tomto období předpokládáme […]

Více

Územní studie venkovských sídel

2018, urbanismus, územní studie, veřejný prostor

Dlouhodobě se zabýváme zpracováváním územních studií pro rozvojová území venkovských sídel ve východních Čechách. Důraz je kladem na respektování charakteru stávajícího sídla a harmonické začlenění do okolní krajiny. Součástí jednotlivých studií je vymezení veřejných prostranství, návrh funkčního členění území, parcelace, koncepce dopravní a technické infrastruktury a stanovení jednotících prvků zástavby.

Více

Územní studie Rychnov nad Kněžnou

2017, bytový dům, Rychnov, urbanismus, územní studie

Urbanistický návrh nové městské čtvrti stanovuje základní zastavovací principy, uliční strukturu, hierarchii veřejných prostranství a charakter zastavovacích bloků. Návrh vychází z analytických vrstev od širších vazeb na město a krajinu, historických otisků, limitů území po práci s místními charaktery. Návrh je vícevrstevnatý a propracován do urbanistického detailu, stanovuje pravidla pro vznik kvalitní obytné městské čtvrti […]

Více

Územní studie Nová Pražská v Benešově

2014, Benešov, Nová Pražská, parter, urbanismus, územní studie

Studie prověřuje možnosti dotvoření urbanistické struktury důležité městské třídy Nová Pražská a nedalekého parku s židovským hřbitovem v širším centru Benešova a v těsné vazbě na náměstí. Prezentace: https://issuu.com/janvanecek/docs/7.081_benesov-us-vyjadreni

Mezi Lesy Strakonice
Více

Obytný soubor “Mezi Lesy” ve Strakonicích

2010, Mezi Lesy, obytný soubor, parter, Strakonice, urbanismus

Mezi Lesy Strakonice = blízko města hluboko v zeleni / mezi lesy, uprostřed zahrad / skromný vzhled, luxusní bydlení / dobrá adresa / vzrušující komfort poklidné lokality / moderna v přírodě / individuální domy v jednotné skupině / kdo si počkal, ten se dočkal … průběžně ve výstavbě. Lokalitu – její charakter i vzhled dlouhodobě hlídáme […]

Více

Územní plány malých sídel

urbanismus, územní plán

Dlouhodobě se zabýváme… pls doplnit Obce bych vypsal bez zkratky ÚP dle abecedy – ÚP Oplot, ÚP Ptenín, ÚP Žihobce, ÚP Tlumačov, ÚP Stráž, ÚP Petrovice u Sušice, ÚP Pelechy, ÚP Pasečnice, ÚP Milavče, ÚP Vlkanov, ÚP Hradec, ÚP Mezholezy, ÚP Černovice, ÚP Čečovice, ÚP Vstiš, ÚP Pařezov, ÚP Střelice, ÚP Křenovy, ÚP Draženov, ÚP […]

Více

Obytná zóna v Klenčí pod Čerchovem

2011, Klenčí pod Čerchovem, obytný soubor, urbanismus, územní studie

Územní studie lokality “Pod školou” v Klenčí pod Čerchovem prověřuje základní možnosti prostorového a funkčního uspořádání území.

Více

Obytná zóna v Ohučově

2015, domov pro seniory, obytný soubor, urbanismus, územní studie

Územní studie menší rozvojové plochy s domem klidného stáří v obci Ohučov.

Více

Obytná zóna v Hradci u Stoda

2015, Hradec, obytný soubor, Stod, urbanismus, územní studie

Územní studie významné a atraktivně orientované rozvojové plochy Hradce u Stoda.

Více

Územní studie Stod

2014, brownfield, Stod, urbanismus, územní studie

Územní studie pro 3 lokality v jižní části města Stod, které rozvíjejí stávající rezidenční zástavbu individuálního bydlení a zároveň naznačují možnosti revitalizace dvou bývalých průmyslových areálů takzvaných “brownfields”.

Více

Územní plán Stod

2014, nábřeží, Stod, urbanismus, územní plán

Hlavním tématem při řešení územního plánu města Stod v okrese Plzeň-jih (3675 obyvatel, 2002 ha) se ukázala být redefinice významného veřejného prostoru nábřeží podél řeky Radbuzy. Nabytí účinnosti 15.7.2014. http://www.mestostod.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=15551&id_ktg=1140

Více

Územní plán Všeruby

2015, Domažlice, urbanismus, územní plán, Všeruby

Po léta handicapovaná oblast pohraničí v okresu Domažlice s úzkou vazbou na SRN a výjimečným přírodním kontextem (797 obyvatel, 11 katastrů, 3846 ha) vyžadovala specifický přístup. Nabytí účinnosti 16.1.2015. http://www.vseruby.info/urad-2/uzemni-plan/  

Více

Územní plán Meclov

2015, Domažlice, Meclov, urbanismus, územní plán

Hlavními tématy územního plánu obce Meclov v okrese Domažlice (1100 obyvatel, 9 katastrů, 3196 ha) jsou rozvojová území ve vazbě na dopravní koridor republikového významu a oživení rekreačního potenciálu přírodního koridoru podél Černého potoka. Nabytí účinnosti 6.1.2015.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function theAuthors() in /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-content/themes/vas/archive.php:108 Stack trace: #0 /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-blog-header.php(19): require_once('/www/doc/www.at...') #2 /www/doc/www.ateliervas.cz/www/index.php(17): require('/www/doc/www.at...') #3 {main} thrown in /www/doc/www.ateliervas.cz/www/wp-content/themes/vas/archive.php on line 108